Jamal, Koillisväylän strateginen kauttakulkupiste

Jamal sijaitsee Koillisväylällä keskeisellä sijainnilla. Kuvitin Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimuksen jatko-opiskelijalle Liisa Kauppilalle maapallon, johon havainnollistin kuinka Arktiksen, Itä-Aasian ja Euroopan välillä virtaa maakaasu, teknologia ja pääoma. Liisa esitti kuvia Kiinan Dalianiassa oman puheenvuoronsa tukena PowerPoint-esityksessään.

Näitä 3D-kuvia käytettiin osana akateemista esitystä Kiinan Dalianiassa toukokuussa 2017 järjestetyssä Kiinan ja Pohjoismaiden välisessä korkean tason symposiumissa. Yleisö koostui tutkijoista, virkamiehistä ja muun muassa Islannin entisestä presidentistä.

Kuvat havainnollistavat nesteytetyn maakaasun (LNG) kuljetusreittejä Pohjois-Siperian Jamalin niemimaalla sijaitsevasta nesteytetyn maakaasun tuotantokeskuksesta Eurooppaan ja Itä-Aasian kaupunkikeskuksiin. Lisäksi katkoviivoin korostetaan pääoman ja teknologisen osaamisen virtaamista. Jamalin LNG-projekti on ensimmäinen kansainvälinen energiantuotantoprojekti ilmastonmuutoksen johdosta avautuvalla Arktisella.

– Liisa Kauppila, Itä-Aasian tutkimuksen maisteri.

Jamal on merkitty maapalloon lilalla värillä. Erityyppiset viivat kertovat mitä Jamaliin saapuu tai mitä sieltä lähtee.

Haastavaa tässä projektissa oli löytää sopiva kuvakulma maapallosta, joka yhdellä otoksella näyttäisi sekä Ranskan, Jamalin että Itä-Aasian maat. Lisäksi kuvakulman oli näytettävä selkeästi kaikki Arktiset maat. Niitä on Pohjoismaat (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska (Grönlanti) ja Islanti), Kanada, Venäjä ja USA. Kanadan ja Yhdysvaltojen mahduttaminen kuvaan oli erityisen vaikeaa, koska maat sijaitsevat toisella puolella maapalloa. Kaiken tämän lisäksi maapallon vuorokauden aika piti sovittaa niin, että huomion keskipisteessä olevat asiat näkyisivät päiväsaikaan. Arktiset maat ovat toisessa kuvassa väritetty vaalean sinisellä.

Liisalle tekemäni 3D-kuvat herättivät huomiota ja vaikutusvaltaiset ihmiset – kuten Islannin presidentti – oikein innostuivat Liisasta ja hänen esityksestään.

Tein 3D-kuvat Blender ohjelmalla.

Ei vielä kommentteja.

Vastaa